Семейно право

Адвокатска кантора обществени поръчкиСпоровете свързани със семейните отношения са едно от най-сложните направления, в които може да работи един адвокат. Те често се характеризират с отсъствие на желание за комуникация между съпрузите, а същите още по-малко желаят да преговарят и да доведат спора до мирно и цивилизовано разрешение. От това разминаване в позициите за съжаление страдат децата, които са един от най-важните моменти, върху които трябва да насочи усилията си адвокатът занимаващ се със семейно право. Ако разривът на семейните отношения е неизбежен, моят съвет като юрист и глава на семейство е да намерите в себе си силата трезво, разумно и справедливо да заговорите на общ език и с взаимни компромиси да се постараете да осъзнаете, че емоциите в тази ситуация не са най-правилният избор. Само спокойното и всестранно разбиране и осмисляне на проблемите и желанието от ситуацията децата да страдат най-малко може да помогне в разрешаването на въпросите касаещи подялбата на съпружеската имуществена общност, и въпросите за упражняването на родителските права, издръжката и фамилното име. Именно, за да бъдат премахнати бариерите пред взаимното разбирателство между съпрузите е необходимо посредничеството на адвокат с опит по въпросите на семейното право, която ще помогне да бъде преодоляна неконструктивната и натоварена с негативизъм комуникация и да бъде постигнат взаимно приемлив резултат.

Услугите, които мога да предложа в областта на семейното право са следните:

1. Консултация по семейно-правни въпроси

2. Правен анализ на извънсъдебните и съдебни перспективи пред разрешаването на спора

3. Разработка на досъдебна и съдебна стратегия за защита на интересите на клиента

4. Изготвяне на необходимите за съдебния процес  процесуални документи.

5. Процесуално представителство на фазата на съдебен процес и изпълнението на съдебното решение, както и обжалване на съдебните актове накърняващи правата и законните интереси на клиента.

Спорове, по които оказвам правна помощ :

1. Разтрогване на брака /развод/

2. Прекратяване на съпружеската имуществена общност и определянето на дяловете на съпрузите.

3. Определяне на това кой и как да упражнява родителските права след развода

4. Съдействие при осиновявани, определяне на настойници, попечители, при спорове за издръжка и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

*